Welkom bij de webshop van de Vereniging in Beweging, beter bekend als de VIB!
Wij zijn de studievereniging van de Faculteit der Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In 1971 werd de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding opgericht. Op 18 oktober 1974 werd door studenten van de Interfaculteit een vergadering belegd, waarin besloten werd tot het oprichten van van de Studenten Organisatie van de Lichamelijke Opvoeding (S.O.L.O.).
De naam 'Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding' zorgde voor misverstanden over het type opleiding en studie, waardoor in 1987 werd gekozen voor de naam Faculteit der Bewegingswetenschappen. Aangezien de naam S.O.L.O. te veel connecties had met de oude naam van de faculteit is vanaf het studiejaar 1988/1989 besloten die naam te veranderen in Vereniging in Beweging (VIB).
Op dit moment kent deze studievereniging een Dagelijks Bestuur van vier personen, zes vaste commissies, twee tijdelijke commissies en bijna achthonderd leden. Er mag dus gezegd worden dat de VIB een bloeiende vereniging is.
Met bijna 30 activiteiten op jaarbasis wordt er door de verschillende commissies alles aan gedaan om een zo gevarieerd en interessant mogelijk aanbod aan activiteiten te bieden. Boekenverkopen, borrels, feesten, sporttoernooien, het gala, de wintersport, de ouderdag, genoeg om de studenten Bewegingswetenschappen niet alleen bij hun studie te begeleiden, maar ook mee te helpen aan een onvergetelijke studententijd.

De VIB heeft een eigen kamer, waar het Dagelijks Bestuur vaak aanwezig is en er voor de leden ruimte is om gezellig een praatje te komen maken of even te ontspannen in een van de banken. De VIB-kamer, kamer C-489, is te vinden op de vierde verdieping in de C-vleugel, naast de computerzalen. Deze kamer is in ieder geval iedere dinsdag en donderdag van 12.45 uur tot 13.30 uur geopend, maar wanneer de deur op andere tijden open is, is iedereen natuurlijk ook van harte welkom om even binnen te lopen!
Voor de uitleen van tafeltennisbadjes of het nuttigen van een kopje soep of thee ben je hier aan het goede adres.